Ochrana osobních údajů

Společnost Advokátní kancelář Sekanina, Šmíd a partneři, s.r.o., IČ 03465748 se sídlem Hybešova 17, 680 01 Boskovice jako správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje právní služby:

V případě, že klient uzavře se správcem i jinou smlouvu než smlouvu o poskytování právních služeb (např. smlouva o úschově), uchovává správce i jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR a jinými zákony České republiky zpracovává správce osobní údaje klientů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Doba uchovávání údajů

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i poskytovatelé cloudových služeb a zpracovatelských softwarů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU

Práva klientů dle GDPR

Za podmínek stanovených v GDPR mají klienti tato práva:

V případě, že se klient domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou komunikaci.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kontakt

Jsme připraveni Vám pomoci s jakýmkoli právním problémem. Zavolejte nám, napište email nebo přijďte rovnou za námi.

+420 516 455 800

Boskovice

Hybešova 17 (Ukázat na mapě)

Olomouc

Riegrova 28 (Ukázat na mapě)

Pondělí - Pátek

9:00 - 11:30  ||  13:00 - 16:00

Sobota, Neděle

Zavřeno

Kompletní kontakty